Bugun...ÇARÇED Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesinde konuşlandırıan Oltan Köleoğlu BES (Biokütle Enerji Santrali) nedeniyle usulsüz çekilen ENH (Enerji Nakil Hatları) için gereğini yapmayan Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı hakkında ÇARÇED başkanı Mustan Deniz Samsun nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

facebook-paylas
Tarih: 26-11-2020 18:54

ÇARÇED Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Rebii Özdemir
SAMSUN- ÇARÇED (Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Eğitim Derneği), yönetim kurulu başkanı ve yardımcısı tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığına Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı hakkında suç duyurusunda bulundular.  ÇARÇED Başkanı Çarşambalı Mustan Deniz konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu.  "Hepimizin bildiği üzere ülkemizin en verimli ovalarından Çarşamba Ovası Eğercili Mahallesine "Oltan Köleoğlu"  enerji şirketinin Ovamıza kurduğu BES'e (Biokütle Enerji Santrali)  enerji alabilmek için, kimseye danışmadan yetkili makamları kale almadan kendi bildiğince Valiliğe, Kaymakamlığa veya diğer kamu kurum ve kurumlarına müracaatta bulunmadan koruma altındaki tarım arazisine ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne ait kamu arazisinin bir kısmına kurdukları enerji nakil hattına işlem yapılmadıkları için Samsun Valiliği ve Çarşamba Kaymakamlığı aleyhinde suç duyurusunda bulunduk" dedi.

SANTRALE KAÇAK ELEKTİRK HABERLERİ YAPILDI...
ÇARÇED Başkanı Mustan Deniz açıklamasının bu bölümünde şunları ifade etti. "Gerek Karadeniz bölgesinin ve gerekse ülkemizin nitelikli tarım arazilerine sahip olan ve bakanlar kurulu kararıyla koruma altına alınan Çarşamba Ovası’nda, Oltan Köleoğlu Elektrik Üretim Şirketi tarafından kurulumu ve test çalışmaları devam eden BES (Biokütle Enerji Santrali) aleyhine Çarşamba Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Samsun’da yayın yapan yerel gazetelerden Gerçek Gazetesinin 11 Eylül günlü sayısında ‘Santrale Kaçak Enerji’ başlığıyla haber gündeme getirilmiştir. BES'in ENH (Enerji Nakil Hatlarındaki)  usulsüzlükle de ilgili ÇARÇED, olarak Çarşamba İlçe Kaymakamlığı ve Samsun Valiliği hakkında suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu. 

TARLA SAHİPLERİ DE ŞİKÂYETÇİLER...
ÇARÇED başkanı Mustan Deniz, konuşmasına şöyle devam etti. "Hazırladığımız dilekçemizde Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesinde yapımına özel sektör tarafından devam eden Oltan Köleoğlu BES'e ait Enerji Nakil Hattı (ENH) direklerinin DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce önceki yıllarda açılmış ve halen işletmede olan drenaj kanallarının kamulaştırma alanında yapıldığına dair resimlerle belgelediğimiz bir dilekçe ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne yörede arazileri olan bir yurttaş tarafından şikâyette bulunulmuşlardı" dedi. 

KAMUNUN ARAZİSİ NEDEN PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR?
ÇARÇED başkanı Deniz açıklamasını şöyle sürdürdü. "Her şeyden önce aklımızın almadığı bir konu var. Oltan Köleoğlu’nun direkleri nasıl oluyor da kamuya ait bir araziye peşkeş çekilir? Bunu anlayabilmiş değiliz.  Savcılığa verdiğimiz dilekçemizde ayrıca şu konulara da değindik.     DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne 08.05.2020 günü verilmiş olup, verilen dilekçeye 24.07.2020 tarihinde ancak cevap verilmiştir.  428510 sayılı yazıda konunun yerinde incelendiği, gerekli yazışmaların Samsun Valiliği kanalıyla yapıldığı ifade edilmiştir. Yapılan şifahi görüşmeler sonucunda DSİ 7.Bölge Müdürlüğünden herhangi bir bilgi alabilmek mümkün olmamıştır.  Sadece direklerden bir tanesinin devlete ait kamulaştırma sınırının yaklaşık 2,5 metre içinde kaldığı bilgisi erişilmiştir. Verilen cevabın içeriğinin öğrenilmesi amacıyla dilekçe sahibi tarafından 12.08.2020 tarihinde 2003606667 başvuru sayısı ile Samsun Valiliğine DSİ 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan yazının içeriği talep edilmiştir" diye konuştu.

SAMSUN VALİLİĞİ ve ÇARŞAMBA KAYMAKAMLIĞI SESSİZLİĞİNİ KORUDU...
 ÇARÇED Başkanı Mustan Deniz açıklamasının sonunda şöyle konuştu. "CİMER başvurusu üzerine DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından ‘4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’ kapsamında 12.08.2020 tarihli CİMER Başvurusunun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce incelendiği, yapılan incelemede; Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde yapımı sürdürülen Biyokütle Enerji Santralı işi kapsamında yapılan Enerji Nakil Hattına ait elektrik direğinin bir bölümünün Kuruma yani kamuya ait taşınmaz üzerinde olduğu ve müdahalenin kaldırılması için 24.07.2020 tarihinde 428339 sayı ile Samsun Valiliğine yazı yazıldığı ifade edilmiştir. Ancak aradan geçen süre zarfında Samsun Valiliği tarafından söz konusu direk için herhangi bir işlem yapılmamış ve müdahalenin devam ettiği görülmüştür. Enerji nakil hattının direk yerinin değiştirilmesi tüm hattın belirli bir bölümünün yeniden projelendirilmesi anlamına gelecektir. Bu durumda firmanın deneme üreminde gecikmeye sebep olacağı aşikârdır. Bu nedenle kamu malına yapılan ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından da belgelenerek müdahalenin kaldırılması Samsun Valiliğine bildirilen olayda bugüne kadar herhangi bir uygulama yaptırılmaması nedeniyle ilgili şahıslar ve kurumlar hakkında görevi kötüye kullanmak ve kamu malına zarar vermek gibi hususlarda soruşturma açılması, müdahalenin neden kaldırılmadığının belirlenmesi ve varsa kusurlu işlem yapanların yargılanmaları hususunu da talep ettik" dedi.

Resim

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNİN TAM METNİ

ÇARŞAMBA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ         : Çarşamba Çevre ve Çiftçiler Eğitim Derneği adına Dernek Başkanı

                                  MUSTAN DENİZ

Adres                   :

ŞÜPHELİ              : SAMSUN VALİLİĞİ ve yetkili kamu personelleri.

KONU                  : Samsun ili, Çarşamba İlçesi, Eğercili Mahallesinde inşaatı devam eden Biyokütle Enerji Santraline ilişkin enerji nakil hatlarının halen işletilmekte olan drenaj kanallarının bulunduğu yere çekilmesi nedeniyle şikayetlerimizin arzıdır.

SEVK MADDELERİ :  TCK, 181, 184/2, 35 delaleten 170, 257, 152/1,d.

ŞİKAYETLERİMİZ

Samsun ili Çarşamba ilçesi Eğercili mahallesinde yapımına özel sektör tarafından devam edilmekte olan bir enerji santraline ait enerji nakil hattı direklerinin DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce önceki yıllarda açılmış ve halen işletmede olan drenaj kanallarının kamulaştırma alanında yapıldığına dair resimlerle destekli bir dilekçe ile DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne yörede arazileri olan çiftçiler tarafından şikayette bulunulmuştur.

 Söz konusu dilekçe 08.05.2020 günü DSİ 7. Bölge Müdürlüğüne verilmiş olup dilekçeye 24.07.2020 tarihinde cevap verilmiş, 428510 sayılı yazıda konunun yerinde incelendiği, gerekli yazışmaların Samsun Valiliği kanalıyla yapıldığı şeklinde bir açıklama yapılmıştır.

 Yapılan şifahi görüşmeler sonucunda da DSİ 7.Bölge Müdürlüğünden herhangi bir bilgi alınamamıştır. Sadece direklerden bir tanesinin devlete ait kamulaştırma sınırının yaklaşık 2,5 m içinde kaldığı bilgisi edinilmiştir.

Verilen cevabın içeriğinin öğrenilmesi amacıyla dilekçe sahibi tarafından 12.08.2020 tarihinde 2003606667 başvuru sayısı ile Samsun Valiliğine DSİ 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan yazının içeriği talep edilmiştir.

Cimer başvurusu üzerine DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından "4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu" kapsamında 12.08.2020 tarihli Cimer Başvurusunun DSİ 7. Bölge Müdürlüğünce incelendiği, yapılan incelemede; Çarşamba İlçesi Eğercili Mahallesinde yapımı sürdürülen Biyokütle Enerji Santralı işi kapsamında yapılan Enerji Nakil Hattına ait elektrik direğinin bir bölümünün Kuruma yani kamuya ait taşınmaz üzerinde olduğu ve müdahalenin kaldırılması için 24.07.2020 tarihinde 428339 sayı ile Samsun Valiliğine yazı yazıldığı ifade edilmiştir.

Ancak aradan geçen süre zarfında Samsun Valiliği tarafından söz konusu direk için herhangi bir işlem yapılmamış ve müdahalenin devam ettiği görülmüştür. Enerji nakil hattının direk yerinin değiştirilmesi tüm hattın belirli bir bölümünün yeniden projelendirilmesi anlamına gelecektir. Bu durumda firmanın deneme üreminde gecikmeye sebep olacağı aşikardır.

Bu nedenle kamu malına yapılan ve DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından da belgelenerek müdahalenin kaldırılması Samsun Valiliğine bildirilen olayda bugüne kadar herhangi bir uygulama yaptırılmaması neticesinde, Türk Ceza Kanunun 181’inci maddesinde düzenlenen Çevrenin Kasten Kirletilmesi, 184/2 ‘de düzenlenen İmar Kirliliğine Neden Olma, 170’inci maddesinde düzenlenen Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulmasına Teşebbüs, 257’inci maddesinde düzenlenen Görevi Kötüye Kullanma, 152/1,d hükmünde düzenlenen kamu yararına tahsis edilmiş sulama araçlarına zarar verme suçlarının yasal unsurları oluştuğundan  ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar hakkında soruşturma başlatılarak ilgililerin cezalandırılmasını ve güvenlik tedbirlerine karar verilmesini talep etmek zaruri olmuştur.

NETİCE-İ TALEP         : Yukarıda arz ve izah edilen ve sayın başsavcılığınızca re’sen gözetilecek sair nedenlerle, ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile kurumların  TCK, 181, 184/2, 35 delaleten 170, 257, 152/1,d sevk maddelerince cezalandırılmasına ve güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.25/11/2020

  MUSTAN DENİZ

 
Bu haber 719 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÇEVRE ve EKOLOJİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 18 12 2 4 37 17 40 +20
2 İstanbul Başakşehir 18 10 2 6 36 18 36 +18
3 Trabzonspor 18 10 3 5 41 19 35 +22
4 Fenerbahçe 18 10 4 4 36 21 34 +15
5 Alanyaspor 18 9 4 5 36 17 32 +19
6 Galatasaray 18 8 4 6 25 16 30 +9
7 Beşiktaş 18 9 6 3 28 24 30 +4
8 Göztepe 18 7 6 5 22 20 26 +2
9 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 33 26 24 +7
10 Gaziantep FK 18 6 6 6 26 30 24 -4
11 Çaykur Rizespor 18 7 9 2 19 27 23 -8
12 Denizlispor 18 6 8 4 20 25 22 -5
13 Gençlerbirliği 18 4 8 6 28 34 18 -6
14 Konyaspor 18 4 8 6 16 24 18 -8
15 Kasımpaşa 18 4 11 3 26 40 15 -14
16 Antalyaspor 18 3 10 5 15 36 14 -21
17 MKE Ankaragücü 18 2 10 6 15 35 12 -20
18 Kayserispor 18 2 12 4 17 47 10 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 18 11 3 4 26 15 37 +11
2 BB Erzurumspor 18 9 5 4 21 15 31 +6
3 Bursaspor 18 10 5 3 27 23 30 +4
4 Keçiörengücü 18 7 4 7 15 11 28 +4
5 Akhisarspor 18 7 4 7 21 17 28 +4
6 Menemenspor 18 8 6 4 21 21 28 0
7 Ümraniyespor 18 8 6 4 29 26 28 +3
8 Adana Demirspor 18 7 5 6 29 18 27 +11
9 Altay 18 6 6 6 22 20 24 +2
10 Balıkesirspor 18 6 6 6 18 19 24 -1
11 Giresunspor 18 6 6 6 20 23 24 -3
12 Fatih Karagümrük 18 6 7 5 21 23 23 -2
13 İstanbulspor 18 4 6 8 27 27 20 0
14 Altınordu 18 4 7 7 17 22 19 -5
15 Osmanlıspor FK 18 5 9 4 20 26 16 -6
16 Adanaspor 18 2 9 7 18 28 13 -10
17 Boluspor 18 2 9 7 14 25 13 -11
18 Eskişehirspor 18 5 10 3 24 31 9 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 19 14 1 4 44 7 46 +37
2 Manisa FK 19 14 1 4 53 18 46 +35
3 Hekimoğlu Trabzon 19 11 6 2 34 30 35 +4
4 Sancaktepe Bld 19 10 5 4 31 16 34 +15
5 İnegölspor 19 9 6 4 31 19 31 +12
6 Çorum FK 19 10 8 1 26 24 31 +2
7 Afjet Afyonspor 19 8 7 4 27 22 28 +5
8 Tarsus İdman Yurdu 19 9 9 1 28 27 28 +1
9 Sarıyer 19 7 6 6 23 21 27 +2
10 Zonguldak Kömürspor 19 6 6 7 24 24 25 0
11 Pendikspor 19 7 8 4 23 24 25 -1
12 Kırklarelispor 19 5 6 8 16 24 23 -8
13 Hacettepe Spor 19 7 10 2 22 34 23 -12
14 Amed Sportif 19 5 8 6 13 27 21 -14
15 1922 Konyaspor 19 6 11 2 23 31 20 -8
16 Başkent Akademi FK 19 5 11 3 24 28 18 -4
17 Gümüşhanespor 19 5 11 3 21 30 18 -9
18 Şanlıurfaspor 19 0 18 1 5 62 14 -57
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 19 11 3 5 35 20 38 +15
2 Artvin Hopaspor 19 10 2 7 31 12 37 +19
3 68 Aksaray Belediyespor 19 10 3 6 31 15 36 +16
4 24Erzincanspor 19 10 3 6 26 14 36 +12
5 Çatalcaspor 19 7 2 10 29 17 31 +12
6 Karaköprü Belediyespor 19 7 4 8 17 13 29 +4
7 Buca FK 19 8 6 5 24 25 29 -1
8 Düzcespor 19 7 6 6 15 15 27 0
9 Silivrispor 19 6 6 7 25 23 25 +2
10 Sultanbeyli Bld. 19 6 6 7 20 18 25 +2
11 Erzin Spor Kulübü 19 5 6 8 22 21 23 +1
12 Çankaya FK 19 6 8 5 20 24 23 -4
13 Şile Yıldızspor 19 5 7 7 14 15 22 -1
14 Yeni Orduspor 19 3 3 13 11 12 22 -1
15 Kızılcabölükspor 19 4 7 8 24 27 20 -3
16 Yomraspor 19 4 7 8 19 22 20 -3
17 Tokatspor 19 1 15 3 12 39 6 -27
18 Manisaspor 19 0 16 3 13 56 3 -43
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 25/01/2020 Kayserispor (H:1) vs MKE Ankaragücü
 25/01/2020 Kasımpaşa vs Alanyaspor
 25/01/2020 Fenerbahçe vs İstanbul Başakşehir
 26/01/2020 Denizlispor vs Antalyaspor
 26/01/2020 Göztepe vs Beşiktaş
 26/01/2020 Konyaspor vs Galatasaray
 27/01/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 27/01/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 25/01/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 25/01/2020 Osmanlıspor FK vs Keçiörengücü
 25/01/2020 Altay vs İstanbulspor
 26/01/2020 BB Erzurumspor vs Balıkesirspor
 26/01/2020 Hatayspor vs Menemenspor
 26/01/2020 Eskişehirspor vs Adanaspor
 26/01/2020 Adana Demirspor vs Boluspor
 27/01/2020 Fatih Karagümrük vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/01/2020 Kahramanmaraşspor vs Sivas Belediyespor
 26/01/2020 Bandırmaspor vs Kastamonuspor
 26/01/2020 Bodrumspor vs Etimesgut Belediyespor
 26/01/2020 Ergene Velimeşe vs Ankara Demirspor
 26/01/2020 Kardemir Karabükspor vs Van Spor
 26/01/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/01/2020 Niğde Anadolu FK vs Eyüpspor
 26/01/2020 Tuzlaspor vs Elazığspor
 26/01/2020 Uşak Spor vs Sakaryaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/01/2020 Yomraspor vs Sultanbeyli Bld.
 25/01/2020 Manisaspor vs Serik Belediyespor
 25/01/2020 Şile Yıldızspor vs Buca FK
 26/01/2020 Artvin Hopaspor vs Düzcespor
 26/01/2020 24Erzincanspor vs Silivrispor
 26/01/2020 Çatalcaspor vs Yeni Orduspor
 26/01/2020 Erzin Spor vs Çankaya FK
 26/01/2020 Kızılcabölükspor vs Tokatspor
 26/01/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Karaköprü Belediyespor
GAZETEMİZ

NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI